ЛІН-ТРАНСФОРМАЦІЯ JAGUAR X400
Ягуар є частиною корпорації «Форд», яка завжди славилася унікальними підходами до удосконалення процесів виробництва однак впровадження Lean розпочалося саме з запуску у виробництво Ягуар X400 на початку 2000-их років, на заводі Castle Bromwich.

Так ось лін-трансформація цього заводу полягала у наступних кроках:

1. Розпочалася лін-трансформація з виявлення того, які процеси у виробництві додають цінність, а які ні, щоб ті, що не додають були зменшені або взагалі ліквідовані, а зусилля працівників та обладнання були сконцентровані на процесах, що додають вартість.

2. Далі справа дійшла до зміни системи менеджменту. Раніше використовувалася ієрархічна система 'tell and do', тобто процесом керував один супервайзер і один лідер групи, в яких у підпорядкуванні було 30 підлеглих. У новому підході працівників поділили на малі групи по 7 чоловік, і в кожній був свій лідер (cellular working). Тобто замість наказів та контролю за їх виконанням зі сторони одного-двох лідерів, у менеджменті задіяли абсолютно всіх. Працівники брали відповідальність за всі свої дії, а від лідера очікували лише підтримки. Працівники з ентузіазмом підійшли до змін і в результаті значно підвищився рівень продуктивності та якості виробництва.

3. Наступним і найбільш результативним кроком був перехід до так званої 'just-in-time' системи побудови процесів виробництва. Суть його полягала в тому, що певні частини надавалися працівникам саме в той момент, коли вони були необхідні. Це значно скоротило такі втрати як:

· Місце для зберігання частин.

· Працівники в групах мали можливість працювати у незахаращених приміщеннях.

· Необхідність працівників фізично пересуватися було значно скорочено.

· Менша кількість частин ушкоджувалася через зменшення необхідності пересуватися.

4. Також було змінено підхід до обсягів виробництва. При виробництві недостатньої кількості одиниць, компанія не могла відповідати попиту, якщо ж вироблялося занадто багато одиниць – зростали затрати на інвентаризацію. Тому було вирішено побудувати обсяги та інтенсивність виробництва чітко відповідно попиту, зберігаючи при цьому якість продукції на одному рівні.

5. Важливим кроком у трансформації був перехід до систему 'visible management' . Це означало регулярне доведення до відому працівників про наступні кроки на результати проведеної роботи у вигляді графіків та схем, для того, щоб всі могли вносити свій внесок у робочий процес і головне відчували свою значимість та причетність до результату. У будь-який час кожен на виробничій лінії, міг побачити, де вони знаходяться по відношенню до кінцевої мети і могли сприяти вирішенню проблем там де це необхідно.

У випадку виникнення проблеми, яку не можливо терміново вирішити, працівники мали зупинити виробничу лінію і призупинити виробництво до моменту вирішення проблеми, незважаючи на те, що таких проблем виникало приблизно 130-140 за зміну.

Також одним із аспектів візуального менеджменту було відкриття інформаційного центру, який на основі так званого підходу 'three minute management approach', надавав інформацію працівникам за 3 хвилини щодо певних проблем, нерозумінь завдання або кінцевої мети певних процесів.

Таким чином були впроваджені основні компоненти лін-трансформації, такі як виявлення та мінімізація втрат, а також залучення всіх працівників до вирішення будь-яких проблем та їх мотивація. Лін-трансформація заводу, де вироблявся Ягуар призвела до значного прогресу у виробництві. А визнанням успіху було те, що ці ж принципи почали впроваджувати на інших заводах корпорації Форд.

12 грудня / 2018